Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungitel 09.11.2020

09.11.2020

 1. Nõustuti Vaardi külas asuva 989 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi omandis oleva maaga piirneva maareformi seaduse § 312 lõikes 1 nimetatud maana vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 14.
 2. Määrati Lauküla külas asuva Kösti katastriüksuse (katastritunnus 72402:003:0981) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kösti, koha-aadress Kösti, Lauküla küla, sihtotstarve – 65% maatulundusmaa ja 35% mäetööstusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Kösti, koha-aadress Väike-Kösti, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Määrati Tiidu külas asuva Koba katastriüksuse (katastritunnus 72402:001:0781) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Koba, koha-aadress Koba, Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kobapõllu, koha-aadress Kobapõllu, Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 4. Määrati Vana-Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0267) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uuemäe, koha-aadress Uuemäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-Jaanimäe, koha-aadress Uue-Jaanimäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 5. Kooskõlastati Päidla külas Puurkaevu maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 6. Anti Leo Urmile ehitusluba Kaurutootsi külas asuval Kiiviti kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 7. Anti Raimo Lepikule ehitusluba Lauküla külas asuval Palu kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Anti Äärmusliku Spordi AS-ile ehitusluba Arula külas asuval Kuutsemäe kinnistul Kuutse nõlva tooltõstuki rajamiseks.
 9. Anti Meegaste külas Sikkamäe kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 10. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul asuvale ehitisele (Otepää Keskväljaku mänguväljak) kasutusluba.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 170 eurot.
 12. Kinnitati lihthanke „Ranna tee 1 Otepää laululava lammutamine" tulemused. Tunnistati vastavaks Lammutusmehed OÜ (registrikood 11880441), Terasteenus OÜ (registrikood 10943961), Kurla Ehitus OÜ (registrikood 14505181), Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493),TLi-Produktsiooni OÜ (registrikood 12876178), Aspen Grupp OÜ (registrikood 11104843), OÜ Relss (registrikood 11288412), OÜ Edmest EDM (registrikood 11230051) ja OÜ Otike (registrikood 10398357) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks OÜ A.K.Montage pakkumus maksumusega 4800 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 13. Kinnitati lihthanke "Otepää turuhoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve" tulemused. Tunnistada vastavaks AS Infragate Eesti (registrikood 10845129), P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (registrikood 11270056), OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210) ja Inseneribüroo Telora OÜ (registrikood 14197510) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks AS Infragate Eesti pakkumus maksumusega 5203,80 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 14. Anti Rein Orule taksoveo sõidukikaart sõiduki Toyota Proace (riiklik registreerimismärk 247MSB) kasutamiseks taksoveol.
 15. Määrati Tatjana Laadi sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 17. novembrist 2020. a.