Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 30.03.2020

30.03.2020

 1. Määrati Tiidu külas asuva Lepalehe katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1992440, katastritunnus 72402:002:0472, pindala 7,29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kivimaa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1496840, katastritunnus 72402:002:0890, pindala 15 410  m2, sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Anti Pedjamäe külas Pedajamäe kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 3. Anti OSAÜHINGULE MERILO GRUPP ehitusluba Nõuni külas Kaseoru kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 4. Anti Vidrike külas Köörimäe vkt 3/1 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 5. Anti Aiki Martinsonile ehitusluba Tiidu külas Lepalehe kinnistul Kivimaa mänguväljaku püstitamiseks.
 6. Anti Heleena Jõele ehitusluba Pedjamäe külas Nikluse kinnistul abihoone püstitamiseks.
 7. Otsustati sulgeda avalikuks kasutuseks ajutiselt tähtajaga kuni 1. maini 2020. a järgmised avalikud rajatised: 1.1 spordirajatised ja spordiväljakud, v.a Tehvandi staadion; 1.2 mängurajatised ja mänguväljakud; 1.3 supelranna alad ja seal asuvad mängu- ja terviserajatised.
 8. Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 65 eksemplari õpikuid, summas 447,84 eurot.
 9. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 240 eurot.
 10. Määrata ühele isikule 80 euro suurune sotsiaalteenuse toetus.
 11. Kehtestati Otepää valla kalmistute registri asutamine ja põhimäärus.
 12. Kehtestati Otepää Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi põhimäärus.