Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 28.10.2020

28.10.2020

  1. Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuses kui ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid seisuga 1. november 2020. a. Moodustati Otepää Vallavalitsuse kui ametiasutuse, Otepää Avatud Noortekeskuse ja Puka Kunstikooli inventeerimiseks vallavalitsuse inventeerimiskomisjon koosseisus Vello Vou (komisjoni esimees), Jaak Grünberg, Laura Karavin, Sale Kiuru, Kalev Lõhmus, Monika Otrokova, Kristina Reigo ja Kadri Vaks.
  2. Otsustati sulgeda COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt 10. novembrini 2020. a järgmised lasteasutused: 1.1 Otepää Gümnaasium (sh õpilaskodu ja spordihoone); 1.2 Otepää Lasteaia Pähklikese maja; 1.3 Otepää Avatud Noortekeskuse Otepää noortekeskus; 1.4 Otepää Muusikakool.