Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 26.02.2020

26.02.2020

 1. Määrati Lossiküla külas asuva Pärnamäe katastriüksuse (katastritunnus 72402:002:0520) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Mäeküla külas asuva Andruse katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0744) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Anti OÜ-le Helioest projekteerimistingimused Sangaste alevikus Valga mnt 22 kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Leo Enokile ehitusluba Mäeküla külas Kiviniidu kinnistul abihoone laiendamiseks.
 5. Anti Sihva külas Uue-Kooli kinnistul asuvale ehitisele (mänguväljak) kasutusluba.
 6. Kinnitati riigihanke „Otepää valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Otepää valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" ühispakkujad AB Artes Terrae OÜ (registrikood 12978320) ja OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950) ning pakkujad Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) ja Aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636). Tunnistati ühispakkujate AB Artes Terrae OÜ ja OÜ Hendrikson & Ko ning pakkujate Skepast&Puhkim OÜ ja Aktsiaseltsi KOBRAS pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks Aktsiaseltsi KOBRAS pakkumus maksumusega 109 500 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 7. Kanti Otepää Gümnaasiumis maha üks väikevahend, maksumusega 432,50 eurot.
 8. Määrat koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koondislasele 584 eurot) järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi (koondislased Markkus Alter, Andero Kapp, Kevin Klopets, Hanno-Henri Reidolf, Artti Aigro) 2920 eurot; 1.2 MTÜ Karupesa Team (koondislased Mariel Merlii Pulles, Marit Maribel Pulles, Albert Unn, Steve Vahi) 2336 eurot; 1.3 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane Andreas Kiivit) 584 eurot; 1.4 MTÜ Kagu Biathlon (koondislane Mart Všivtsev) 584 eurot; 1.5 Otepää rattaklubi (koondislane Kert Roose) 584 eurot; 1.6 Võru Judoklubi REI (koondislane Givi Kokhtašvili) 584 eurot.
 9. Otsustati omandada Lembit Viksilt Nõuni külas asuv Nõuni bussijaama kinnistu (kinnistu registriosa nr 1247340, katastritunnus 58202:002:0870, pindala 353 m2, sihtotstarve transpordimaa) hinnaga 3000 eurot.
 10. Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Linnamäe org kinnistu 20 m2 suurune osa otsustuskorras mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu (registrikood 80237785, aadress Valga põik 3 Otepää vallasisene linn Otepää vald) tasuta kasutusse.
 11. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 185 eurot.
 12. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 50 eurot.
 13. Rahuldati ühe isiku taotlus ja määrati toetus puudega isiku elukohas elamu kohandamiseks.