Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 21.01.2020

21.01.2020

  1. Anti OÜ-le KESA-AGRO ehitusluba Tiidu külas Kolmimäe tee 26 kinnistul remondihalli püstitamiseks.
  2. Anti Tõnu Orule ehitusluba Pilkuse külas Savimäe kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
  3. Vabastati  korraldatud jäätmeveoga liitumisest 13 isikut.
  4. Sõlmiti Mittetulundusühinguga Ühinenud Metsaomanikud (registrikood 80347083, aadress Saarde vald Lähkma küla) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 316 (pindala 11,9 m2) kasutusse andmiseks alates 15. jaanuar 2020. a kuni 14. jaanuar 2021. a.
  5. Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 5 ühikut põhivara, summas 2621,98 eurot.
  6. Kanti Otepää Vallavalitsuses raamatupidamise kontolt „Lõpetamata ehitus" maha Lossiküla puhkeala projekt, summas 5000 eurot.