Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 18.02.2020 ja 20.02.2020

18.02.2020

1. Suunati täiendavale avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneering muutmata kujul (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1908DP3). Määrati detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks 7. - 20. märts 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsuses kabinet 212 (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 30. märts 2020. a kell 13.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).

20.02.2020

  1. Otsustati anda Otepää medal järgmistele isikutele: 1. Rein Männiste; 2. Kadri Toomsalu, 3. Ene Väärsi.