Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 17.02.2020

17.02.2020

 1. Määrati Keeni külas asuva Tedre katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0652) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Kuigatsi külas asuva Ala-Vaardi katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0295) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Kuigatsi külas asuva Kaasiku katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0382) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Kuigatsi külas asuva Pauli-Risto katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0003) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Määrati Kuigatsi külas asuva Vaariku katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:2140) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 6. Määrati Mägiste külas asuva Ala-Mägiste katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0391) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 7. Määrati Pringi külas asuva Lohu katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:1972) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 8. Määrati Ädu külas asuva Riisi katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0016) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 9. Anti HEIZUNG OÜ-le ehitusluba Päidla külas Kalmemäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 10. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 11. Määrati sotsiaalteenuse toetus neljale isikule.
 12. Tunnistati OÜ Otepää Üürimajad osa võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumismenetlus lõppenuks ja tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. jaanuari 2020. a korraldus nr 2-3/47 „OÜ Otepää Üürimajad osa võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemuse kinnitamine". Otsustati korraldada OÜ Otepää Üürimajad osa võõrandamiseks uus eelläbirääkimistega pakkumine.
 13. Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaan.