Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 16.12.2019

16.12.2019

 1. Määrati  Otepää vallasiseses linnas asuva Raja katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2004240, katastritunnus 55701:001:0334, pindala 43 485 m2, sihtotstarve tootmismaa 60% ja maatulundusmaa 40%) jagamise ning Raja katastriüksuse ja Lutsu katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 6833850, katastritunnus 63601:001:0408, pindala 12 478 m2, sihtotstarve tootmismaa 60% ja maatulundusmaa 40%) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kuuse katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:1142) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Nüpli külas asuva Turbametsa katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0228) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Sihva külas asuva Palu katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:1580) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Anti Valdur Rootsmale ehitusluba Pedajamäe külas Roosimäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 6. Anti Eesti Energia Aktsiaseltsile ehitusluba Räbi külas Mäe-Agariku kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 7. Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandusteenistus" 4200 eurot Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kinnistul tehtavate täiendavate ehitustööde kulude katmiseks.
 8. Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha üks väikevahend, maksumusega 647,24 eurot.
 9. Kanti Otepää Gümnaasiumis maha: 1.1 178 ühikut väikevahendeid, summas 7972,06 eurot; 1.2 5 ühikut amortiseerunud põhivara, summas 2621,98 eurot;  1.3 58 eksemplari raamatuid, summas 97,15 eurot; 1.4 166 eksemplari õpikuid, summas 1881,22 eurot; 1.5 625 ühikut töövihikuid, summas 2545,14 eurot.
 10. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha: 1.1 4 ühikut põhivara, summas 39 485,21 eurot; 1.2 528 ühikut väikevahendeid, summas 33 250,65 eurot.
 11. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 9393,93 euro suuruse pakkumise teinud Osaühing Betoondetail.
 12. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 14 isikut.
 13. Otsustati korraldada Otepää valla arengukava ülevaatamine ja algatada selle muutmine lähtudes arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korrast. Määrati Otepää valla arengukava senise täitmise aruande koostamise tähtajaks 15. jaanuar 2020. a. Määrati Otepää valla arengukava muutmisettepanekute esitamise tähtajaks 31. jaanuar 2020. a.
 14. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 2020. a jaanuaris ja veebruaris toimuva spordiürituse „Valgamaa suusasari 2020" korraldamiseks; 1.2 Otepää Võrkpalliklubi 400 eurot 1. veebruaril 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää valla XXI Karikavõistlused võrkpallis 2020" korraldamiseks, 1.3 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 8. veebruaril 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää Talvine Rahvasprint 2020" korraldamiseks; 1.4 Võimlemisklubi „Rütmika" 500 eurot 8. - 9. veebruaril 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises 2020" korraldamiseks; 1.5 Otepää Spordiklubi 300 eurot 2020. a märtsis toimuva spordiürituse „Otepää Mängud" korraldamiseks; 1.6 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 400 eurot 29. märtsil 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud" korraldamiseks; 1.7 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 21. detsembril 2019. a toimuva spordiürituse „Noortesarja I etapp murdmaasuusatamises" korraldamiseks.