Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 12.10.2020

12.10.2020

 1. Määrati Kuigatsi külas asuva Karupõllu katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0300) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Karupõllu, koha-aadress Karupõllu, Kuigatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Karujaama, koha-aadress Karujaama, Kuigatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Pühajärve külas asuva Neitsijärve katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0930) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Neitsijärve, koha-aadress Neitsijärve, Pühajärve küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Haavasalu, koha-aadress Haavasalu, Pühajärve küla, sihtotstarve – elamumaa.
 3. Kooskõlastati Päidla külas Lohu maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 4. Anti SW ENERGIA OÜ-le projekteerimistingimused Sangaste alevikus kaugküttetrasside rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Taivo Tähele ehitusluba Räbi külas asuval Järvepera kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 6. Anti Triin Nurmsalule ehitusluba Vidrike külas asuval Künka kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 7. Anti Martti Korgile ehitusluba Mäha külas asuval Nurmenuku kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Anti Villu Allikbergile ehitusluba Otepää vallasises linnas asuval Oru tn 2 kinnistul elamu püstitamiseks.
 9. Anti Margo Krüünvaldile ehitusluba Nüpli külas asuval Poslovitsa-Ranna kinnistul rannahoone püstitamiseks.
 10. Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kinnistul asuvale ehitisele (Aedlinna mängude väljak) osakasutusluba mängulinnakule ja madalseiklusrajale.
 11. Määrati tervisetoetus kahele isikule.
 12. Määrati sotsiaalteenuse toetus ühele isikule.  
 13. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 14. Otsustati omandada Keeni külas Võru mnt 8-5 asuva korteriomand.
 15. Kinnitati Otepää Lasteaia personali koosseis alljärgnevalt: 1.2 direktor (1),  1.2 õppealajuhataja (1), 1.3 majandusjuhataja (1),  1.4  lasteaiaõpetaja (18), 1.5 logopeed (1,5), 1.6 eripedagoog (1), 1.7 muusikaõpetaja (1,5), 1.8 liikumisõpetaja (0,75),  1.9 õpetaja-abi (9), 1.10 kokk (2),  1.11       koka-abi (1), 1.12 majahoidja            (1,5), 1.13 majandustöötaja (0,5).
 16. Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Raido Rõivas (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.3 Sigrid Rõõmussaar (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.4 Maarika Tamm (Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros (Maru-Mürade rühma vanemate esindaja); 1.6 Mari Kasemets (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.7 Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.8 Kairi Schmidt (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.9 Kristo Käis (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.10 Anita Tretjak-Orav (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.11 Ere Paala (Otepää Lasteaia töötajate esindaja).
 17. Algatati Puka Kooli arengukava 2021 – 2023 koostamine.
 18. Algatati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2021 – 2024 koostamine.