Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 11.01.2021

11.01.2021

 1. Anti OÜ-le ÖKOTEH projekteerimistingimused Arula külas Taga-Rahi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Tiit Juhani'le projekteerimistingimused Nüpli külas Karja kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks
 3. Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Tartu mnt 16 kinnistul teenindusjaam-tankla koos sinna juurde kuuluvate rajatiste püstitamiseks.
 4. Anti Hegert Lutsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Koolitare tn 24 kinnistul elamu püstitamiseks.
 5. Anti Jekaterina Annusele ehitusluba Tiidu külas asuval Väike-Niidusaare kinnistul aidahoone püstitamiseks.
 6. Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku kinnistul asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku purskkaev) kasutusluba.
 7. Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku kinnistul asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku veetoru) kasutusluba.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul asuvale ehitisele (Otepää lipuväljaku varikatus/pergola) kasutusluba.
 9. Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku, Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Lipuväljak 20, Valga mnt 1e, Lipuväljak 22a, Lipuväljak 14, Lipuväljak T1, Lipuväljak 13a, Tartu mnt 1a, Tartu mnt 1b ja Lipuväljak T6 kinnistutel asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku ja lipuväljaku valgustus) kasutusluba.
 10. Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku, Lipuväljaku, Lipuväljak 13, Tartu mnt 1a, Keskväljaku nurk ja 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistutel asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku sademeveekanalisatsioon) kasutusluba.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul viiele isikule.
 12. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 13. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 149 eurot.
 14. Kehtestati alates 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1183,50 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatel 1315 eurot kuus.
 15. Otsustati algatada Otepää Gümnaasiumi arengukava 2021 – 2023 koostamine.