Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 10.02.2020

10.02.2020

1.     Määrati Kassiratta külas asuva Juusanurme katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0427) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.

2.     Otsustati muuta Otepää vallasiseses linnas nende katastriüksuste lähiaadresse, mis jäävad Kanepi tee ja Metalli tee lähedusse.

3.     Anti AS-ile OTEPÄÄ METALL projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks.

4.     Anti Heily Aavikule ehitusluba Karutootsi külas Piiri kinnistul puurkaevu rajamiseks.

5.     Anti Pühajärve külas Sepikoja kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.

6.     Moodustati 2020. aasta hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon ja seati toetatavate valdkondade prioriteetsus.  Moodustati viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Jaak Grünberg (komisjoni esimees); 1.2 Uuno Laul; 1.3 Lea Madissov; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello Vou. Seati hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond; 2.4 prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.

7.     Anti ühele isikule  üürile sotsiaaleluruum.

8.     Seati Lossipargi parkla avaliku kasutamise eesmärgil Lossiküla külas asuvale Lossipargi kinnistule (kinnistu registriosa nr 2332140, katastritunnus 72402:002:0010, pindala 12,49 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus ca 2970 m2 suurusele kasutusõiguse alale.

9.     Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevustoetus järgmiselt: 1.1 Puka Spordiklubi 470 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Josephine (Vaardi küla ja Kuigatsi küla) 470 eurot.

10.  Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing EVEKO KOOR (koorilaul) 650 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Nuustaku (segarahvatantsurühm) 650 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester) 650 eurot; 1.4 mittetulundusühing PILLIPUU (rahvamuusikaorkester) 650 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised (segarahvatantsurühm "Kõvvera Kõdara") 600 eurot; 1.6 Mittetulundusühing  Sangaste Seltsilised (pererühm "Sangaste Rukkikakerdajad") 550 eurot; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm Vesiroos) 500 eurot; 1.8 Mittetulundusühing KARUKÄPP (käsitöö) 450 eurot; 1.9 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus (koorilaul) 350 eurot; 1.10 Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (linetants) 350 eurot; 1.11 Mittetulundusühing Segakoor U-Tuur (koorilaul) 350 eurot; 1.12 MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (koorilaul) 350 eurot; 1.13 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm) 300 eurot; 1.14 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (lauluansambel Laulurõõm) 300 eurot.

11.  Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a maikuus toimuva ürituse "Emadepäev" korraldamiseks 350 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a augustikuus toimuva ürituse "Otepää Naisselts 30" korraldamiseks 280 eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a novembrikuus toimuva ürituse "Isadepäev" korraldamine 270 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a detsembrikuus toimuva ürituse "Talvepealinna Talveturg" korraldamine 250 eurot; 1.5 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 18. jaanuaril 2020. a Rakvere Spordikeskuses toimunud üritusel "Suur Talvekontsert" osalemine 630 eurot; 1.6 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 23. mail 2020. a toimuva ürituse "Lõuna-Eesti Kevadkontsert" korraldamine 400 eurot; 1.7 seltsing "Sangaste Rõõmurullid" 7. märtsil 2020. a toimuva ürituse "Kübarapidu" korraldamine 260 eurot; 1.8 seltsing "Sangaste Rõõmurullid" 2020. a maikuus Võrus toimuval üritusel "Eakate tantsufestival" osalemine 250 eurot; 1.9 seltsing "Sangaste Rõõmurullid" 2020. a augustikuus Kanepis toimuval üritusel "Eakate tantsufestival" osalemine 100 eurot; 1.10 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2020. a juunikuus toimuva ürituse "Rahvusvaheline õueskudumise päev" korraldamine 30 eurot; 1.11 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2019. a juulikuus seinakalendri Mustrikalender 2021 väljaandmine 360 eurot; 1.12 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2019. a oktoobrikuus toimuva ürituse "Käsitöötee" korraldamine 50 eurot; 1.13 MTÜ Pühajärve Koduteater 2020. a suvekuudel toimuvate ürituste "Kangru talu suveteater " korraldamine 220 eurot; 1.14 MTÜ Keeni Tantsuselts 25. aprillil 2020. a toimuva ürituse "Tantsupäev" korraldamine 60 eurot; 1.15 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a märtsikuus toimuva ürituse "Teatrikuu kohtumine" korraldamine 380 eurot; 1.16 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a aprillikuus toimuva ürituse "Naljakuu aprill" korraldamine 60 eurot; 1.17 Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 24. - 26. juulil 2020. a toimuva ürituse "Pühajärve XXII Puhkpillipäevad" korraldamine 650 eurot; 1.18 Otepää Motoklubi 9. mail 2020. a toimuva ürituse "Mootorratturite kevadpäev" korraldamine 200 eurot; 1.19 Otepää Motoklubi 13. juunil 2020. a toimuva ürituse "Otepää Tour" korraldamine 270 eurot; 1.20 Otepää Motoklubi 8. augustil 2020. a toimuva ürituse "Hobiautode näitus" korraldamine 270 eurot; 1.21 Mittetulundusühing Nuustaku 23. - 27. aprillil 2020. a Gruusias toimuval üritusel "VIII International Folklore Festival "Rhythms of Spring"" osalemine 650 eurot.

12.  Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 30 200 euro suuruse pakkumise teinud Kungla kodu OÜ.

13.  Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 13 345 euro suuruse pakkumise teinud Hepp Nigol.

14.  Tunnistati nurjunuks Osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO osa võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.

15.  Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140, katastritunnus 63601:002:3520, pindala 113 967 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ca 3100 m2 suurune osa otsustuskorras MTÜ Otepää Aedlinn (registrikood 80576273, aadress Kolga tee 37 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.

16.  Kanti Otepää Vallavalitsuses maha üks ühik põhivara, summas 18 132,05 eurot.