Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 09.03.2020

09.03.2020

 1. Määrati Märdi külas asuva Kuusiku katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0910) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Sihva külas asuvate Kesk-Annimatsi ehitiste teenindamiseks vajalik maa, moodustatavale katastriüksusele kohanimi ja koha-aadress.
 3. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas Puhastuse kinnistul Puka aleviku reoveepuhasti püstitamiseks.
 4. Anti Mart Roobile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Hundisoo tn 5 kinnistul abihoone lammutamiseks.
 5. Anti Arula külas Madsa-Järve kinnistul asuvale ehitisele (saun-puhkemaja) kasutusluba.
 6. Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi 16 461,06 eurot; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 14 250,99 eurot; 1.3 MTÜ Karupesa Team (murdmaasuusatamine) 12 518,08 eurot; 1.4 Mittetulundusühing TARTU UJUMISKLUBI 6354,04 eurot; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää 4813,67 eurot; 1.6 Tartu Spordiselts Kalev 4589,03 eurot; 1.7 MTÜ Kagu Biathlon 4204,78 eurot; 1.8 Võimlemisklubi "Rütmika" 3177,02 eurot; 1.9 Otepää rattaklubi 2824,02 eurot; 1.10 Otepää Motoklubi 2150,10 eurot; 1.11 SPORDIKLUBI "DO" 1925,47 eurot; 1.12 Jalgpalliklubi FC Elva 1765,01 eurot; 1.13 Võru Sulgpalliklubi 1604,56 eurot; 1.14 Võru Judoklubi REI 449,28 eurot; 1.15 Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka 320,91 eurot.
 7. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Eesti Firmaspordi Liit MTÜ 300 eurot 2020. a märtsis ja augustis toimuva spordiürituse „Talispartakiaad'20 ja Suvespartakiaad'20" korraldamiseks; 1.2 Puka Spordiklubi 200 eurot 2020. a aprillis toimuva spordiürituse „Valgamaa jooksusari - Puka etapp" korraldamiseks; 1.3 Otepää rattaklubi 500 eurot 2020. a aprillis toimuva spordiürituse „Otepää Rattaralli" korraldamiseks; 1.4 Otepää rattaklubi 350 eurot 2020. a aprillis toimuva spordiürituse „Otepää GP" korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusühing Valged Teed 500 eurot 2020. a aprillis toimuva spordiürituse „Sangaste Valgete Teede rattaralli" korraldamiseks.
 8. Määrati neljale isikule sotsiaalteenuse toetus.
 9. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 189 eurot.
 10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 12 eurot.
 11. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 12. Otsustati valida AS-i Otepää Veevärk 2019. a ja 2020. a majandusaasta aruannete auditeerijaks AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING.