Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 06.01.2021

06.01.2021

  1. Määrati Pedajamäe külas asuva Lille katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:1190) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Lille, koha-aadress Lille, Pedajamäe küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Järveoja, koha-aadress Järveoja, Pedajamäe küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
  2. Määrati Räbi külas asuva Uue-Elva katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:0061) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uue-Elva, koha-aadress Uue-Elva, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tedrekuke, koha-aadress Tedrekuke, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
  3. Anti Timo Tootsile projekteerimistingimused Neeruti külas Ojaveere kinnistul maajaama residentuuri ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
  5. Sõlmiti osaühinguga PALU- TEENUS (registrikood 10352579) sisetehing Otepää vallasisese linna tänavate lumekoristuse ja libeduse tõrje teostamiseks ajavahemikul 7. jaanuar 2021. a - 30. aprill 2024. a.
  6. Kinnitati lihthanke „Kastolatsi tee, Otepää rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine" tulemused. Tunnistati vastavaks Nordpont OÜ (registrikood 12583892), AS TREF (registrikood 10080052), KV Infra OÜ (registrikood 12504361), Verston Ehitus OÜ (registrikood 11947047), OÜ TEEARU GRUPP (registrikood 10694251) ning ühispakkujate osaühing TAVT (registrikood 10900963) ja OÜ TINTER-PROJEKT (registrikood 10149499) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Nordpont OÜ pakkumus maksumusega 149 690,65 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
  7. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.