Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 05.05.2020

05.05.2020

 1. Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Lipuväljak 13 katastriüksus (katastritunnus 55601:004:1690) ja Lipuväljak 15 katastriüksus (katastritunnus 55601:004:0850) üheks katastriüksuseks.
 2. Anti Rainer Loddele projekteerimistingimused Komsi külas Villu kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Rainer Loddele projekteerimistingimused Puka alevikus Jaama tn 1 kinnistul kuuri ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Tiit Keldole projekteerimistingimused Pilkuse külas Särevälja kinnistul tiikide ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kadri Soele ehitusluba Päidla külas Aksli kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 6. Anti Taaniel Stepanovile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pargi tn 4 kinnistul soojuspuuraukude rajamiseks.
 7. Anti Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 4 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 8. Anti Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehitisele (elamu abihoone) kasutusluba.
 9. Anti Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
 10. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 11. Määrati Puka Kogukonnale projekti "Puka kogukonna õppeköögi sissepuhke ventilatsiooni väljaehitamine" elluviimiseks 900 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 12. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 13. Anti ühele isikule tasu eest üürile Keeni külas Keeni tee 1-6 asuv korter, suurusega 57,5 m2.
 14. Asendati Otepää Vallavalitsuse 30. märtsi 2020. a korralduse nr 2-3/162 „Avalike rajatiste sulgemine" punktis 1 lauseosa "1. maini 2020. a" lauseosaga „riikliku eriolukorra lõpuni".