Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 11.05.2020

11.05.2020

  1. Restu külas asuva Ees-Kärneri maaüksuse erastamise tingimuste kinnitamine.
  2. Anda Juhan Rohtlale projekteerimistingimused Vidrike külas Järvemäe kinnistul abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
  3. Anda Margus Värvale ehitusluba Räbi külas Käo kinnistul tenthalli püstitamiseks.
  4. Anda Kääriku külas Ala-Torni kinnistul asuvale ehitisele (kõrvalhoone) kasutusluba.
  5. Anda Tiidu külas Lauda kinnistul asuvale ehitisele (vedelsõnnikuhoidla) kasutusluba.
  6. Anda Tiidu külas Lauda kinnistul asuvale ehitisele (lehmalaut) kasutusluba.
  7. Otsustati võõrandada Tõnu Riivikule osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 krooni, s.o 2556 eurot) hinnaga 2739,59 eurot.
  8. Otsustati vabastada Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemad osalustasu maksmisest 2020. a maikuu eest.