Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 27.01.2020

27.01.2020

 1. Määrati Kuigatsi külas asuva Aaviku katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0460) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Kuigatsi külas asuva Kaasiku katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0670) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Pilkuse külas asuva Säremetsa katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0488) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Restu külas asuva Ruusa katastriüksuse (katastritunnus 72401:003:0752) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Määrati Räbi külas asuva Saareveski katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:0540) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 6. Otsustati jätta Enelin Alteri vaie rahuldamata.
 7. Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingimused Pilkuse külas Veskimäe kinnistul olemasoleva elamu lammutamise ja uue elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Anovela Group OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 23a kinnistul ärihoone ümberehitamiseks.
 9. Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tiku kinnistul teenindusjaam-tankla püstitamiseks.
 10. Anti Liis Selgele ehitusluba Kastolatsi külas Poti kinnistul elamu püstitamiseks.
 11. Anti Pilkuse külas Ööbiku kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 12. Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 1 kinnistul asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
 13. Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 9 kinnistul asuvale ehitisele (suvemaja) kasutusluba.
 14. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 153 eurot.
 15. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 205 eurot.
 16. Määrati Puka Kogukonnale projekti "Kogukonna ideedepanga treeningud – Toome elurikkuse Pukka" elluviimiseks 330 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 17. Otsustati korraldada riigihange "Otepää erihoolekande teenusmaja ehitamine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Andres Arike ja Lea Ruuven.
 18. Tunnistati OÜ Otepää Üürimajad 1225 euro suuruse nimiväärtusega osa võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise parimaks pakkumiseks OÜ UP Invest pakkumine.