Vabad töökohad

« Tagasi

Otepää Vallavalitsus pakub tööd Sangaste teenuskeskuse majandusspetsialistile (aegunud)

Töö kirjeldus:

 • piirkonna vallateede hooldus (sh hööveldamine, talihooldus jne) ning nende remonttööde korraldamine;
 • vallale kuuluva hooldustehnika korrasoleku tagamine;
 • haljasalade ja teiste tööandja poolt näidatud paikade hooldus- ja heakorratööd ning selle korraldamine;
 • vallale kuuluvate hoonete, korterite ja rajatiste remondi- ja hooldustööd ning selle korraldamine;
 • turvalise elukeskkonna kujundamiseks ja hoidmiseks tegevuste planeerimine ja koordineerimine;
 • valla esindamine teenuskeskuse halduspiirkonnas korteriühistute koosolekutel;
 • teenuskeskuse halduspiirkonnas omanikuta või hulkuvate koduloomadega seonduvate probleemide lahendamine, suhtlus varjupaikadega;
 • teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist nõudvate küsimuste kohta info kogumine, edastamine ja lahenduste pakkumine;

 

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus või kesk-eriharidus
 • vähemalt 3-aastane töökogemus
 • eesti keele oskus heal tasemel kõnes ja kirjas
 • kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja väga hea suhtlemisoskus, täpsus

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
 • hea pingetaluvus
 • juhtimisalane töökogemus
 • B, C-kategooria juhiload

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendamise võimalusi
 • sõbralikku kollektiivi
 • konkurentsivõimelist palka

 

Kandideerimiseks saata hiljemalt 03.09.2018 a oma CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile:  Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee

 

Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem Kajar Lepik)