Vallavanem Jaanus Barkala sai mõõga

3. oktoobril 2021 toimus Otepääl maailmameister Alfred Kuke mälestuskivi avamine. Selle tseremoonia lõpus toimus teinegi pidulik sündmus, mille käigus kingiti  rivi ees, lippude lehvides kauaaegsele ohvitserile ja Otepää vallavanemale Jaanus Barkalale maaväe ohvitseri mõõk.

 

Jaanus Barkalal täitus käesoleva aasta kevadel 30 aastat kohusetruud teenistust, mille äramärkimiseks otsustasid vanad relvavennad seda tunnustada mõõga kinkimisega. Mõõga üleandjateks olid teiste seas ka esimene Kaitseliidu ülem Kalle Eller ja praegune Kaitseliidu ülem kindral Riho Ühtegi. „Mõõk on ohvitseri au", sõnas mõõka üle andes Kalle Eller . Seejärel luges Riho ühtegi ette mõõga tunnistuse ning andis pidulikult mõõga üle. Mõõga võttis Jaanus Barkala vastu tänusõnade ja tõotusega: „Eesti eest surmani!".

„Olin väga meeldivalt üllatunud mõõka saades. See väga kõrge tunnustus vanade kaasvõitlejate poolt ning annab innukust seista ka järgmised 30 aastat kohusetruult oma maa ja rahva hüvanguks ning kaitseks. Oli tõeline rõõm näha oma vanu  kamraade, kellega me koos aastakümneid tagasi alustasime Kaitseliidu ja kaitsejõudude taastamisega ning kellega üheskoos Eestimaa kaitsel seismisel seovad meid pikad teenistusaastad," sõnas Jaanus Barkala. „Läbi ajaloo on mõõk olnud tõhus ja hinnaline relv ning kõikides kultuurides relvade kuningas. Ta on sümboolne relv, mille kandmine, millega tervitamine, mille loovutamine, pooleks murdmine või alistunud vastasele tema mõõga alles jätmine väljendab sõnadeta, kuid seda ilmekamalt, osapoolte suhet toimuvasse."

Jaanus Barkala on üks Kaitseliidu ja kaitsejõudude taastajatest. Ta on teeninud erinevatel ametikohtadel Kaitseliidus ja  kaitseväes. Oma pika teenistuse vältel on saanud ohvitseri auastmed  algselt nii  Eesti eksiilvalitsuselt, kui ka hiljem taasiseseisvunud Eesti Vabariigilt. Kohusetruu teenistuse eest on teda autasustatud paljude erinevate tänukirjade, teenetemärkide ja medalitega. Viimased kaks aastakümmet on ta olnud Kaitseliidu Valgamaa Maleva pealiku abi ja aktiivne reservohvitser. Jaanus Barkala on ka Otepää vallavanem. Ta on osalenud Otepää vallavolikogu töös, olles volikogu esimees nii selle, kui ka eelnevate aastate vallavolikogude koosseisus.

Kaitseväe maaväe ohvitseri esindusmõõk on tänapäeval tseremoniaalrelv. Selle teraviku paremale küljele on söövitatud militaarteemalised kaunistused ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapiga. Mõõga teramik on terasest. Teramiku käepidemepoolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning relva number, vasakul küljel valmistajatehase kaubamärk. Mõõga käepide on kullatud. Ohvitserimõõk numbriga 0001 kuulub Eesti Vabariigi Presidendile. Mõõk on valmistatud Saksamaal, Solingeni relvatehases WKC.

Fotod: Valju Aloel, Monika Otrokova, fotod: SIIT