Valgamaa vapimärgi sai ettevõtja Tiit Vähi

23.veebruaril toimus Tõrva Gümnaasiumis pidulik Valga maavanema Margus Lepiku ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Agu Kabritsa vastuvõtt, kus jagati maakondlikke autasusid. Valga maakonna kõrgema autasu – Valgamaa vapimärgi sai ettevõtja Tiit Vähi. Valgamaa Teenetemärgi pälvis Tõrva muusikakooli laulueriala õpetaja Novella Hanson.
 
Tiit soovis nooruses astuda Saraatovi lennukooli ja saada kosmonaudiks, ent aastaid hiljem kihutas, tolmupilv järel, hoopis Moskvitši nn tordikäruga, nii et võitis koos Hillar Salumäega koguni Saaremaa ralli, ning veelgi hiljem, juba tuntud tegelasena, ronis Himaalajas ligi 6000 meetri kõrgusele. Ta on olnud aastaid transpordiminister ning aastatel 1992-1997 juhtis ta iseseisva Eesti ülesehitamise aastatel peaministrina kolme valitsust. Seega on tegemist ainsa peaministriga, kes on Valgamaal sündinud, siin koolis käinud ja ettevõtlust arendanud ning teeb seda praegugi. Ta on alati panustanud heategevusesse. Nii on ta sponsoreerinud mitmesuguseid spordivõistlusi, aga samuti toetanud Karula ja Valga Jaani kiriku tegevust. Tal on ettevõtmised nii Tallinnas, Sillamäel kui Valgamaal. Tema juhtimisel ehitati üles Valga Autobaasi uus kompleks. 1998. aastast on ta Pühajärve puhkekeskuse suuromanik. Nende aastate jooksul on tagasihoidlikus olukorras puhkekodust saanud kaasaegne puhkekompleks, kus iga järgnev etapp on planeeritud suure visioonitundega.
 
Traditsiooniliselt tänas maavanem enne pidulikku kontsertaktust inimesi olulise panuse eest maakonna elu edendamisse. Tänukirja sai 42 inimest.
 
Otepää piirkonna inimesed:
Eike ja Volli Tasa – kohaliku elu ja sporditegevuse edendamise eest.
Kalev Lõhmus – kohaliku elu ning kultuuri- ja sporditegevuse edendamise eest.
Marika Viks – tunnustust vääriva panuse eest Valgamaa kultuurielu edendamisel.
Ene-Mall Vernik-Tuubel – külaelu edendamise ja kunstiharrastuse propageerimise eest Valgamaal.
Svetlana Variku – kauaaegse töö eest Valgamaa koolielu edendamisel ja noorte kasvatamisel.
Miia Pallase – kauaaegse töö eest Valgamaa koolielu edendamisel ja noorte kasvatamisel.
Aili Keldo – Valgamaa külaelu arendamise ja maakonna kogukonnaliidrite võrgustiku loomise eest.
Ando Jukk – pikaajalise ja eduka tootmistegevuse ning ettevõtluse arendamise eest.
Tiit Vähi – ettevõtluse ning turismielu pikaajalise edendamise eest.
Tatjana Laadi – tervise heaks tehtud töö ja tervislike eluviiside väärtustamise eest.
Aili Miks – pikaajalise töö eest Valgamaa elu kajastamisel ja kohaliku kogukonna toetamisel.
Arvo Saal – pühendunud töö eest Otepää Teataja toimetajana ja märkimisväärse panuse eest Valgamaa spordiellu.
 
Valgamaa tunnustatavad
Argo Mehide – pikaajalise ja eduka tootmistegevuse ning ettevõtluse arendamise eest Valgamaal.
Matti Mõts – pikaajalise panuse eest ettevõtluse arendamisel.
Tiiu Loorman – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja kohaliku elu edendamise eest.
Andres Rändur – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja kohaliku elu edendamise eest.
Pärt Metsar – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja kohaliku elu edendamise eest.
Allain Karuse – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja kohaliku elu edendamise eest.
Mati Nurm – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja silmapaistvate teenete eest põllumajanduse edendamisel.
Laine Tamm – pikaajalise maaelu edendamise eest.
Peeter Arro – hoolekandeteenuste arendamise ja turismielu edendamise eest.
Ene Kaas – pikaajalise ja tunnustust vääriva panuse eest Valgamaa kultuurielu edendamisel.
Hilma Karu – kauaaegse töö eest hariduse valdkonnas ning Tõrva piirkonna ajaloo uurimisel ja säilitamisel.
Ilmar Kõverik – kauaaegse viljaka tegevuse eest Valgamaa kultuuri edendamisel ja koduloo uurimisel. Ühtlasi oli maavanemal au üle anda kultuuriministri tänukiri aktiivse panuse eest kogukonna ja kultuurielu edendamise eest.
Gerta Vister – ideerikaste kunstiesemete valmistamise ja kunstiharrastuse propageerimise eest Valgamaal.
Novella Hanson – kauaaegse viljaka tegevuse eest muusikakultuuri edendamisel Valgamaal.
Ilona Akimova – haridusliku Valgamaa keskkonnaaabitsa idee ja valmimise eest.
Enno Kase – pikaajalise koostöö ja panuse eest kogukonna hoidmisel ning elukeskkonna edendamisel.
Aivar Uibu – pikaajalise panuse eest kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel ja kogukonna hoidmisel ning elukeskkonna edendamisel.  
Tarmo Tamm – pikaajalise panuse eest kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel ja kogukonna hoidmisel ning elukeskkonna edendamisel.  
Merike Metsavas – koostöö eest Valgamaa ettevõtete ja omavalitsustega ning Valgamaa töömessi korraldamisel.
Ülla Visnapuu – pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku teenistuse eest maavalitsuses.
Heivi Põder – pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku teenistuse eest maavalitsuses.
Juhan Tamberg – kauaaegse metsamajanduse arendamise ja loodushoiu edendamise eest.
Margot Linder – pühendunud ja pikaajalise töö eest Valgamaa tervishoius.
Vents Armands Krauklis – kauaaegse tõhusa töö eest Eesti ja Läti Vabariigi vaheliste sõprussidemete arendamisel ning Valgamaa arengu seisukohast tähtsate arendusprojektide toetamisel.
Ludmilla Puidet – pühendunud ja pikaajalise töö eest Valgamaa tervishoius.
Enno Järvekald – pikaajalise panuse eest ettevõtluse arendamisel.
Andres Olesk – ettevõtluse edendamise ja metsamajanduse arendamise eest.
Enn Mihailov – pikaajalise panuse eest kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel ja kogukonna hoidmisel ning elukeskkonna edendamisel.
Eero Viisu – pikaajalise ettevõtlustegevuse ja kohaliku elu edendamise eest Valgamaal.
 
Fotodel: Tiit Vähi, fotod: Valga maavalitsus