« Tagasi

Valgamaa aasta õppija on Lembi Oja

Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon ja omavalitsus. Valgamaa aasta õppija on Pühajärve Põhikooli inglise keele õpetaja Lembi Oja. Maakonna koolitussõbralikem organisatsioon on UPM-Kymmene Otepää AS. Mõlemad kandidaadid esitas Otepää Vallavalitsus.
 
Eesti parimad selgusid 9. oktoobril 2015 TÕN-i avaüritusel Rahvusooperis Estonia. Valgamaa parimaid tunnustatakse 14.oktoobril 2015 Valgamaa Kutseõppekeskuses.
 
Valgamaa aasta õppija LEMBI OJA  on õpetaja, kellele endalegi meeldib õppida ning kes tunneb, et vajab seda oma isiklikuks arenguks. Tallinna Muusikakeskkooli koormeistri erialal lõpetanud neiul ei õnnestunud paraku konservatooriumi sisse saada ja oma inglise keele õpetajast ema juhendamisel alustas temagi Saku Keskkoolis õpetajatööd. Edasi viis tee Otepääle, kus inglise keele ning muusikaõpetaja töö kõrvalt õnnestus omandada ka inglise keele õpetaja haridus Tallinna Ülikoolist. Elu pakkus üha uusi proovikive. Lembi hakkas muu töö kõrvalt tõlkima ja tundis ühel hetkel, et selles vallas oleks samuti lisateadmisi vaja. Mõeldud-tehtud. 2003. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli magistrikraadiga kirjaliku tõlke alal. Praegu köidab Lembi huvi uue tehnoloogia pea piiramatute võimaluste kasutamine õppetöös, lisaks on ta aktiivne eestvõtja ning osaleja rahvusvahelistes koostööprojektides. Lembi on kindel, et teadmisi tuleb jagada. Ta on algatanud sisekoolituse, kus kõigil õpetajatel avaneb võimalus oma õpitut kolleegidele edasi anda. Lähitulevikus loodab ta veidi rohkem aega leida ka oma hobide käsitöö, aianduse ja lugemise jaoks.
 
Miks Te õpite?
See küsimus on päris raske pähkel – miks üldse inimesed midagi teevad? Arvan, et õpin erinevaid asju selleks, et omandada uusi teadmisi ja oskusi, ning selleks, et  juba olemasolevaid teadmisi-oskusi täiendada ja lihvida. Uute asjade ette võtmine on omamoodi väljakutse – kas saan sellega hakkama? Pärast on hea meel – saingi! Siinkohal väike vahemärkus – tegelikult ma ikka päris pea ees tundmatusse ei hüppa ja selliseid asju ette ei võta, mis huvi ei paku või tunduvad minu loomusega sobimatud. Õpin ka selleks, et oma lastele head eeskuju näidata. Usun, et eeskuju on parim kasvatusviis. Tulevikukavva on kindlalt võetud prantsuse keel!
 
Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?
Õppimine on arendanud probleemilahendamisoskust, samuti on see hea aja planeerimise treening – kuidas teha kõiki asju, mida nagunii peab, ja mahutada päevakavasse veel midagi uut, süvenemistnõudvat. Olen iga uue teadmise ja oskuse üle õnnelik, sest saan seda jagada. Mulle väga meeldib, kui saan nõu ja jõuga teistele abiks olla!
 
UPM-Kymmene Otepää AS
Töötajate väljakoolitamine ja täiendamine on ettevõtte strateegia lahutamatu osa. Koolituste ja täienduste plaanid käivad arenguplaanidega käsi-käes. Uuel töötajal on 4 kuud kõrval juhendaja, kes abistab organisatsiooni sisseelamisel ja töövõtete omandamisel. Põhikursuseks on vineeritootmine kõikidele töötajatele. Koostöös Soome ametikooliga on võimalus omandada Euroopa Liidus kehtiv kutsekvalifikatsioon puitplaadi tootmise valdkonnas. See hõlmab teoreetilist põhikursust ning 4 praktilist kutseeksami, mida võtavad vastu Soome ametikooli esindajad. Ettevõttes on erinevad tööalased koolitused – erinevad seadmed, tööoperatsioonid, tõstukijuhtimine, tööohutus, spetsiifilised erialased koolitused jne. Arvestatakse tasemekoolitustel osalejate vajadustega. Tihe koostöö on ameti- ja kõrgkoolidega – nt praktika sooritamise võimaldamine, lõputöödeks materjali pakkumine, aeg-ajalt käivad koolid ekskursioonidel, tudengitele on kohapeal peetud loenguid vineeri tootmisest. Ettevõte võimaldab töötajatele kutsekvalifikatsiooni omandamist, kohalikule kogukonnale tutvustatakse tehase tegevust avatud uste päevadel, UPM-Kymmene võimaldab  koolidele tööõpetuseks tasuta vineeri. 
 
 
Valgamaa tunnustatud 2015
Aasta õppija – Pühajärve Põhikooli inglise keele õpetaja Lembi Oja
Aasta koolitaja – Christine Gildi ja Valgamaa Kodukandi Ühenduse liige, Hummuli vallavalitsuse kultuurikomisjoni liige Kersti Sirel
Aasta koolitussõbralik organisatsioon - UPM-Kymmene Otepää AS
Aasta koolitussõbralik omavalitsus - Tõlliste vald 
 
Allikas: www.andras.ee