Saare tn kinnistu kordusenampakkumine

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 9 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 10. detsembriks 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 10. detsembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud „Saare tn 4a". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 10. detsembril 2019. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=246824