Puka perearstikeskus avab pidulikult uksed

Eelmise aasta detsembrid kolis Puka perearstikeskus uutesse ruumidesse. Kuu aja jooksul on arstid ja õed kohanenud uute ruumidega ning ennast teenuse osutamiseks igati sisse seadnud. Äsja renoveeritud ruumid asuvad endises vallavalitsuse hoones Kooli tn 6.  

Perearstikeskuse üleviimise ettevalmistustöödega alustati 2018.a., käesoleva aasta alguses saadi esitatud projektitaotlusele positiivne rahastusotsus ning ehitamisega alustati eelmise  aasta kevadel  kui ehitushanke võitja oli selgunud. Ruumid valmisid 2019 aasta lõpuks. Suurimad tänud kõigile, kes nõu ja jõuga on panustanud perearstikeskuse valmimisse, ehitajad 3Seltsimeest OÜ ja Püroterm OÜ, ehitusjärelevalve teostaja Tarindi Järelevalve OÜ.

Otepää Tervisekeskuse nõukogu esimees Mare Raid tõi välja asjaolu, et perearstikeskuse uute ruumide valmimine on hea näide avaliku raha kasutamise kohta, projekti maksumuseks kujunes ca 72 000 eurot, millest kolmandik rahastust tuli läbi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, kolmandik Otepää Valla eelarvest ning kolmandik Otepää Tervisekeskuse omavahenditest.

Mare Raidi sõnul on oluline, et uute perearstikeskuse ruumidega tõusis teenuse kättesaadavus  kuid oluline on teenuse kvaliteet. „Uute ruumide valmimisega on suurem vastutus ka tervishoiuteenuste osutamisel, et tõsta elanike üldist rahulolu." lisas Raid.

Perearstide kolimisega seoses on muutunud perearstide vastuvõtu ajad, vastuvõtule registreerimine on jäänud samaks. Lisainfo http://www.oteptervis.ee/perearstid

Perearstikeskuse pidulik avamine toimub 23.veenruaril kell 14.00, olete oodatud!!

Tere tulemast uude perearstikeskusesse ja olgem terved!

Projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajatamine II tegevuskoha Puka perearstikeskuse väljaehitamine" toetas Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

SA Otepää Tervisekeskus

Perearstide ja õe vastuvõtu ajad Puka perearstikeskuses

Anželika Kovešnikova                                  Anu Uint

K 9:00-13:00                                                 E, T, R 08:30-12:30
N 15:00-18:00                                               K 08:00-12:00
                                                                      N 10:00-14:00

Ave Pedaja                                                   
T 08:30-12:30