Otepää Vallavolikogu istungil 20.06.2019

20.06.2019

  1. Kinnitati Otepää valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
  2. Anti aktsiaseltsile TarMets luba Komsi külas asuva Lausse kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
  3. Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".