« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 21.05.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 21.mail 2020 kell 15.00 Otepää Kultuurimajas (Virulombi 2).

Otepää Vallavolikogu 21.05.2020 istungi päevakord

 

1. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Ettekandja: arendusjuht Maris Frosch
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

2. Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" omafinantseeringu tasumiseks garantii andmine

Ettekandja: arendusjuht Maris Frosch
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

3. Otepää vallasiseses linnas asuva Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal

 

4. Otepää valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

5. Hankelepingute sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

6. Heakorraeeskirja kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa


7. Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa

 

8. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist Eveli Misnik
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa

 

9. Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu Otepää vallas kehtestamine

Ettekandja: jurist Eveli Misnik
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

10. Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord" muutmine

Ettekandja: kultuurispetsialist Valdur Sepp
Kaasettekandja: kogukondade koostöö komisjoni esimees Marika Viks

 

11. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Otepää valla esindajate nimetamine

Ettekandja: volikogu aseesimees Jaanus Raidal

 

12. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Otepää valla esindajate nimetamine

Ettekandja: volikogu aseesimees Jaanus Raidal

13. Vallavalitsuse informatsioon