Otepää Vallavolikogu 19.09.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19.09.2019 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

 

 

Otepää Vallavolikogu 19.09.2019 istungi päevakord

1.      Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

2.      Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Ettekandja: jurist Eveli Misnik

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3.      Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

 Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4.      OÜ Otepää Üürimajad osa jagamine ja osa võõrandamiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5.      Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6.      AS-iga Otepää Veevärk kinnisasjade vahetamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

7.      Otepää valla 2019. aasta teise lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

8.      Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

9. Otepää valla 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks

 Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10.  Liisingulepingute sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

11. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine vallavanemale Kaido Tambergile)

Arupärimisele vastaja: vallavanem Kaido Tamberg

Arupärimine https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=242985

Vastus arupärimisele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=243152