« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 19.09.2019 istungil

19.09.2019

  1. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida liisingulepingud kahe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
  2. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Vana-Otepää külas asuv Vana-Otepää haljasala kinnistu (registriosa nr 2596240, katastritunnus 63602:001:0053, pindala 4984 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 208 m².
  3. Otsustati jagada OÜ Otepää Üürimajad (registrikood 14652137) 2500 euro suuruse nimiväärtusega osa kaheks osaks: 1.1 osa nimiväärtusega 1225 eurot; 1.2 osa nimiväärtusega 1275 eurot.
  4. Otsustati võõrandada enampakkumisel Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 m2) alghinnaga 40 000 eurot.
  5. Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk otsustuskorras järgmised Otepää valla omandis olevad kinnisasjad: 1.1 Kuigatsi külas asuv Aaviku kinnistu (registriosa nr 206640, katastritunnus 60802:002:0460, pindala 11,05 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.2 Kuigatsi külas asuv Kaasiku kinnistu (registriosa nr 773740, katastritunnus 60802:002:0670, pindala 9,67 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja omandada AS-ilt Otepää Veevärk järgmised kinnisasjad: 2.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Keskuse katlamaja kinnistu (registriosa nr 2349040, katastritunnus 63602:001:0010, pindala 3538 m2, sihtotstarve tootmismaa); 2.2 Otepää vallasiseses linnas asuv Kopli tn 6b kinnistu (registriosa nr 2342740, katastritunnus 55701:001:0236, pindala 1202 m2, sihtotstarve tootmismaa).
  6. Võeti vastu Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve.
  7. Kehtestati üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
  8. Kehtestati Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.