« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 30.09.2019

30.09.2019

 1. Nõustuti Kuigatsi külas asuva ca 170 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 2. Nõustuti Mägiste külas asuva ca 1223 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 3. Nõustuti Ädu külas asuva ca 55 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 4. Nõustuti Ädu külas asuva ca 530 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 5. Nõustuti Ädu külas asuva ca 1804 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 6. Määrati Kuigatsi külas asuva Porikraavi katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:1040) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 7. Määrati Lossiküla külas asuva Lepa katastriüksuse (katastritunnus 72402:002:0080) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 8. Määrati Mäeküla külas asuva Andruse katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0744) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 9. Määrati Prange külas asuva Udumäe katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0320) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 10. Määrati Põru külas asuva Jalaja katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0110) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 11. Määrati Põru külas asuva Laane katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0230) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 12. Määrati Sihva külas asuva Jõnglase katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0921) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 13. Määrati Vaalu külas asuva Põllu katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0671) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 14. Määrati Ädu külas asuva Maalde katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0111) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 15. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 16. Otsustati korraldada enampakkumine järgmise vallavara võõrandamiseks: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 m2) alghinnaga 40 000 eurot; 1.2 Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 2182840, üldpind 42,20 m2) alghinnaga 3500 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
 17. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 18. Määrati Ruuna külas asuva Audematsi katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0170) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.