Otepää Vallavalitsuse istungil 17.06.2019

17.06.2019

 1. Määrati Vidrike külas asuva Kivimetsa katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:1880) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Anti Lauri Vetevoogile ehitusluba Vana-Otepää külas Kaarnaoja kinnistul elamu püstitamiseks.
 3. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tenniseplatsi kinnistul korvpalliväljaku rajamiseks.
 4. Seati jalgratta- ja jalgtee, tänavavalgustuse ning liiklussaare rajamise eesmärgil Sihva külas asuvale 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistule (kinnistu registriosa nr 1602740, katastritunnus 63601:002:2259, pindala 19,05 ha, sihtotstarve transpordimaa) Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus.
 5. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfinantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 1050 eurot projektile "Puka kogukonna õppeköögi ventilatsiooni projekteerimine ja väljaehitus"; 1.2 MTÜ Vidrike Selts 200 eurot projektile "Vidrike toiduküla tegemised".
 6. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Aedlinna Seltsing 240 eurot 2019. a juulikuus toimuva ürituse „Perede spordipäev" ja 2019. a septembrikuus toimuva ürituse „Helkurite puu" korraldamiseks ning 2019. a detsembrikuus kalendri „Lapsed ja lemmikloomad" väljaandmiseks; 1.2 MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed 240 eurot 2019. a augustikuus toimuva ürituse „Puka spordipäev" korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 240 eurot 2019. a septembrikuus toimuva ürituse „Neeruti küla perede päev" korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 240 eurot 2019. a septembrikuus toimuva ürituse „Sügisene perepäev tõukerattamatkaga" korraldamiseks; 1.5 Puka Kogukond 240 eurot 25. - 27. oktoobril 2019. a toimuva ürituse „Puka Kogukonna sünnipäeva tähistamine" korraldamiseks; 1.6 MTÜ Sihva Külaselts 240 eurot 2019. a detsembrikuus toimuva ürituse „Jõulutarvikute valmistamise töötoad" korraldamiseks; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 240 eurot 2019. a detsembrikuus toimuva ürituse „Vana-Otepää küla jõulupidu" korraldamiseks; 1.8 Mittetulundusühing Iiah 240 eurot 2019. a detsembrikuus toimuva ürituse „Aastavahetuspidu" korraldamiseks.
 7. Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahemikuks 27. – 30. juuni 2019. a välislähetusse Vene Föderatsiooni Pihkva linna seoses osalemisega kultuurifestivalil „Rahvusvahelised hansapäevad".
 8. Otsustati saata vallavalitsuse liikmed Kajar Lepik ja Valdur Sepp ajavahemikuks 27. – 30. juuni 2019. a välislähetusse Vene Föderatsiooni Pihkva linna seoses osalemisega kultuurifestivalil „Rahvusvahelised hansapäevad".
 9. Anti Carl Erik Uibule tasu eest üürile Keeni külas Keeni tee 1-11 asuv korter, suurusega 57,9 m2.
 10. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää Spordiklubi 250 eurot 20. - 23. juunil 2019. a toimuva spordiürituse „Jaanipäeva hüppevõistlus" korraldamiseks; 1.2 Mittetulundusühing Iiah 55 eurot 21. juunil 2019. a toimuva spordiürituse „Suvine külade vaheline jõukatsumine" korraldamiseks. 1.3 Nõuni Purjeklubi 500 eurot 12. - 13. juulil 2019. a toimuva spordiürituse „Nõuni Regatt 2019" korraldamiseks; 1.4 Loodusturism OÜ 350 eurot 20. juulil 2019. a toimunuva spordiürituse „VI Pühajärve matkamaraton tõukeratastel" korraldamiseks; 1.5 MTÜ Otisurf 300 eurot 20. juulil 2019. a toimuva spordiürituse „Veespordipäev Pühajärve rannas" korraldamiseks; 1.6 Jalgpalliklubi FC Otepää 700 eurot 26. - 28. juulil 2019. a toimuva spordiürituse „Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2019" korraldamiseks; 1.7 Jalgpalliklubi FC Otepää 250 eurot 2019. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis 2019" korraldamiseks; 1.8 Klubi Vops MTÜ 250 eurot 24. augustil 2019. a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2019 Otepää valla meistrivõistlused" korraldamiseks.
 11. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 81 eurot.
 12. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule sumas 70 eurot.
 13.  Eraldati reservfondist eelarvereale „10402 Toetus peredele" 1250 eurot Kadri Toomsalu perekonna premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) kulude katmiseks. Eraldati reservfondist eelarvereale „04730 Turism" 500 eurot OÜ-le TAMMURI Tammuri talu restorani tulekahju tagajärgede likvideerimise kulude katmiseks.