« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 04.01.2019

04.01.2019

  1. Määrati Vidrike külas asuva Kööri katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0501) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  2. Anti Kaire Pihelgasele projekteerimistingimused Räbi külas Kissa kinnistul elamu, sauna ja maakütte ehitusprojekti koostamiseks.
  3. Anti Tarmo Ubale projekteerimistingimused Pühajärve külas Metsatuka kinnistul elamu ja maakütte ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Taivo Rebasele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 7 kinnistul elamu püstitamiseks.
  5. Anti SIHTASUTUSELE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 kinnistul ehitise (Otepää esmatasandi tervisekeskus) püstitamiseks.
  6. Tunnistati nurjunuks Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Korraldati kordusenampakkumine Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1458440, üldpind 40 m2) võõrandamiseks alghinnaga 12 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2 Jaak Grünberg; 3 Uuno Laul.
  7. Otsustati korraldada lihthange "Erihoolekande teenusmaja projekteerimine Otepääle" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 21. jaanuar 2019. a kell 14:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Aado Altmets.
  8. Otsustati korraldada riigihange "Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Jaak Grünberg, Lea Ruuven ja Janno Sepp.
  9. Anti Eesti Reformierakonnale (registrikood 80043147, aadress Tõnismägi 9, Tallinn, 10119) luba paigaldada ajavahemikuks 3. – 22. jaanuar 2019. a Riigikogu valimiste valimisreklaami reklaambännerid Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1c kinnistule ja Pühajärve rannapark kinnistule vastavalt asendiplaanidele.
  10. Anti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (registrikood 80052459, aadress Toompuiestee 16, Tallinn, 10137) luba paigaldada ajavahemikuks 3. – 22. jaanuar 2019. a Riigikogu valimiste valimisreklaami reklaamtreilerid Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 1 parklasse ja UPM-Kymmene Otepää AS-i parklasse ning Pühajärve külas aktsiaseltsi Pühajärve Puhkekodu parklasse.