« Tagasi

Otepää Vallavalitsus pakub tööd lastekaitse vanemspetsialistile (asenduskoht)

 

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu;
 • vanemate ja teiste lapse kasvatamises osalevate isikute vaheliste last puudutavate vaidluste lahendamine;
 • Otepää valla lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huvide esindamine (sh. kohtus);
 • vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste korraldamine;
 • erivajadustega laste perede nõustamine, teenustele suunamine ja teenuste koordineerimine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele
 • vastavus lastekaitseseaduse § 19 lastekaitsetöötajale esitatavatele nõuetele
 • eesti  keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskonnatöö oskused, kohuse- ja vastutustunne, oskus planeerida tööprotsessi ja algatusvõime, hea pingetaluvus
 • valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega
 • B-kategooria juhiload

 

Kasuks tuleb:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • täiendkoolituse võimalusi
 • toetavat meeskonda

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 31.05.2022 avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee NB! Tegemist on asenduskohaga!

Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht)