« Tagasi

Otepää Vallavalitsus istungil 27.04.2020

27.04.2020

 1. Kinnitati Kibena külas asuva Ees-Käärike maaüksuse erastamise tingimused. Kibena külas asuva Ees-Käärike maaüksuse 4486 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Põhja-Käärike kinnistu omanikul Oliver Meikaril.
 2. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Kase tn 2a maaüksuse erastamise tingimused. Otepää vallasiseses linnas asuva Kase tn 2a maaüksuse 318 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Kase tn 2a kinnistu omanikul Aivar Nigolil.
 3. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 42b maaüksuse erastamise tingimused. Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 42b maaüksuse 88 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Pühajärve tee 42a kinnistu ühisomanikel Aivar Nigolil ja Hepp Nigolil.
 4. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Keskuse katlamaja katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0010) uueks lähiaadressiks Motoklubi.
 5. Anti Aivar Rehemaale projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Uus tn 2a kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Karl Lambakaharale projekteerimistingimused Arula külas Rehe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Taimar Alale projekteerimistingimused Nüpli külas Saardelombi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Toomas Soole projekteerimistingimused Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 9. Anti Otepää vallasiseses linnas Elektriteenuse kinnistul asuvale ehitisele (garaaž) kasutusluba.
 10. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 30 eurot.
 11. Sõlmiti Valga notar Katri Kutsariga äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumide nr 307 ja 308 (pindala 29,8 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. mai 2020. a kuni 30. aprill 2025. a.
 12. Sõlmiti Osaühinguga Consumetric (registrikood 10819043, aadress Hobusepea 2, Tallinn, 10133) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 317 (pindala 11,9 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 27. aprill 2020. a kuni 31. detsember 2020. a.
 13. Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi Jaanus Barkala. Määrati Rein Pullerits SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 28. aprillist 2020. a.
 14. Otsustati korraldada riigihange "Puka kooli rekonstrueerimine – projekteerimis- ja ehitustööd" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Ake Andressoo, Valdo Liiv, Lea Ruuven, Irja Sõnum ja Kaido Tamberg.
 15. Otsustati lükata edasi 2. mai - 31. mai 2020. a kavandatud Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see 18. mai - 16. juuni 2020. a. Otsustati lükata edasi 11. juunile 2020. a kell 14.00 kavandatud Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see 29. juunil 2020. a kell 14.00.