« Tagasi

Otepää vald hoiab kriisiolukorral silma peal

Viimased nädalad on valla elu muutnud väga kõvasti. Viirus Covid-19 on praeguseks igapäevases kõnepruugis. Otepää vald hoiab tekkinud olukorras silma peal kõigil abivajajatel ning vallavalitsuses käib töö edasi.


Otepää valla kriisikomisjon on eriolukorra ajal kogunenud kolm korda. Vallavalitsuse istungid on toimunud valdavalt e-istungitena ning tagatud on kõik tavapärased teenused. Vallavalitsus on kaardistanud vabad pinnad, et vajadusel paigutada sinna haiged, isoleeritud või eriolukorraga tööl olevad meedikuid ja politseitöötajaid. 

"Hoiame olukorral silma peal ja oleme ühenduses eriolukorda riiklikult reguleerivate asutustega," sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. "Kõikide vallavalitsuse teenistuste töö jätkub igapäevaselt elektrooniliste kanalite kaudu, projektide ja hangetega minnakse jõudumööda edasi."


Suured muudatused on haridusvaldkonnas - valla koolid on distantsõppel. Esimest korda on kaugõppele üle läinud ka Otepää huvikoolid – Puka Kunstikool ja Otepää Muusikakool. Kevadine koolivaheaeg toimub plaanipäraselt. Koduõpe on õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele toonud lisakoormuse aga sellega on üheskoos toimetades hakkama saadud. Valla lasteaedades on õpetajad ja abipersonal aprillis 2-nädalasel korralisel puhkusel, valverühm on avatud Otepää Lasteaias. Otepää Lasteaias on ka valmidus olla 24/7 eriolukorraga seotud lapsevanematele valvelasteaiaks. Noortekeskused on õpilastele suletud, noortekeskustes jätkub  plaanipärane töö 1. septembril.

Majandusteenistuses toimub tavapärane töö. Otepää Jäätmejaam on tavapäraselt avatud. Majandusteenistus paneb vallakodanikele südamele, et vaatamata eriolukorrale tuleb jäätmeid siiski sorteerida ja need panna selleks ette nähtud konteineritesse. Nn „koroonajäätmed tuleb aga eraldi hoida. Olles haige või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud jäätmed panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka.

Ka ehitus- ja planeerimisteenistuses, kantseleis ja finantsteenistuses jätkub töö tavapäraselt.

Raamatukogud on suletud, laenutamine toimub kontaktivabalt ja erikokkulepete alusel. Kultuuriüritusi ei toimu. Raamatukoguhoidjad ja kultuuritöötajad on vabatahtlikena abiks sotsiaalteenistuses ja mujal.

Kõige rohkem on eriolukord toonud muutusi sotsiaalteenistuse töösse, kus terve teenistus töötab erirežiimil. Jagatakse isekomplekteeritud nädalase varuga toidupakke. Päev-päevalt tuleb abivajajaid juurde. Kui esimesel nädalal jagati peredele laiali 26 pakki, siis kolmanda nädala keskpaigaks on toidupakkide arv ületanud 50-ne arvu ning see arv kasvab. Praeguseks on enda abivajadusest teada andnud mitmed eakad ja ka nende kaugemal elavad lapsed. Toidupakkide komplekteerimisel ostetakse kaup Otepää valla ettevõtjate käest, et toetada raskel ajal kohalikku ettevõtlust. Lisaks sellele on appi tulnud vallakodanikud ja külavanemad. Sotsiaalteenistus tänab siiralt kõiki abistajaid ja aitajaid ning  julgustab eakaid vallakodanikke enda muredest ja vajadustest teada andma. Koos proovitakse leida küsimustele kiired vastused. Palume helistada või kirjutada: Kadri Sommer, sotsiaalteenistuse juhataja, tel. 766 4825; 5303 3032

Olge hoitud ja terved!

 

Foto: Pille Sikk