« Tagasi

Otepää ootab uusi vallakodanikke

Otepää vald viib 28. novembrist kuni 31.detsembrini 2016  läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. Kampaania raames loositakse sel perioodil sissekirjutanute vahel välja 750 eurot ning valla sümboolikaga esemeid. Loosimine toimub uue aasta alguses. 
 
Loosimisel osalevad vaid need kampaania vältel (28.11-31.12.2016) registreerunud, kes on 31. detsembri 2016 seisuga Otepää valla kodanikud. Ühiselukohateate esitanud inimeste puhul osaleb iga pereliige kampaanias eraldi. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes Otepää valla elanike hulgast viimase kahe kuu jooksul lahkuvad ja siis uuesti Otepää valda sisse registreeruvad.
 
Kampaania keskendub eelkõige neile inimestele, kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade elanikest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust planeerida. Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, sellest pakutakse teenuseid kõigile vallaelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal teha rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks, seda kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne. 
„Kuigi Otepää valda lisandub pärast ühinemist märkimisväärsel arvul elanikke, on meile iga inimese panus oluline," selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul. „See, kes elab linnas või vallas ja tarbib kohalikke teenuseid, peaks olema ka selle linna või valla kodanik. Kampaaniaga juhime nende inimeste tähelepanu, kes elavad Otepääl kuid pole veel sissekirjutust siia teinud, või on kahevahel, või on veel sissekirjutatud oma eelmisesse elukohta, tegema oma valikut Otepää valla kasuks!"
 
15. novembri seisuga oli Otepää vallas 3937 elanikku. Otepää vallas on Eesti üks suuremaid sünnitoetusi – 576 eurot. Otepääl on kaks üldhariduskooli, kaks lasteaeda ja üks erakool – Audentese Spordikooli Otepää filiaal. Otepääl tegutseb hulgaliselt spordiklubisid ja huvitegevuse ringe. Olemas on suurepärased vaba aja ja sportimise võimalused. 
 
Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805
www.otepaa.ee
 
Kampaania plakatitel on kujutatud Otepää inimesi. Plakatid ja kampaania töötas välja PRB sisuturundusagentuur.