« Tagasi

Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja logokonkursi

Konkursi eesmärgiks on luua Otepää Kultuurikeskused kaasaegne visuaalne identiteet. Ideekavandite esitamise aeg on 16.03.2020 – 19.04.2020. Pärast tähtaega esitatud ideekavandid konkursil ei osale. Logokonkursi võitja saab auhinnaks 500 eurot.

 

Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

 

Tingimused logo ideekavandile:

 • Logo peab seonduma kultuurilise tegevusega/kultuurimajadega/Otepääga.
 • Kujutis logol peab olema selge ja üheselt mõistetav.
 • Logol võib kasutada teksti „Otepää Kultuurikeskused".
 • Logo peab olema kasutatav ka oluliselt vähendatud või suurendatud kujul.
 • Logo peab olema kasutatav trükistel ja veebis ning kangal trükituna.
 • Logo tuleb esitada nii must-valge kui ka värvilisena.
 • Värvilise logo puhul võib olla kasutatud maksimaalselt kuni neli (4) värvi ning lisatud peavad olema värvide koodid.
 • Logo peab esitatud olema .pdf formaadis. Konkursi võidutöö esitajal tuleb logo vormistada vektorgraafilisena (formaadid .ai, .cdr või .eps).

 

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

 • Logo originaalsus ja kaasaegsus.
 • Logo kasutamise võimalusterohkus eri meediumites.
 • Logo atraktiivsus ja mõistetavus.
 • Logo sobivus Otepää kultuuriruumi.

 

Ideekavandid tuleb saata e-posti aadressil   Jorma.Riivald@otepaa.ee , e-kirja teemaks palume märkida „Logokonkurss" hiljemalt 19.04.2020 kell 17.00. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon). Lisatud peab olema ka kavandi idee kirjeldus.

 

Valiku esitatud tööde hulgast teeb Otepää Kultuurikeskused poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus sobiva kavandi puudumisel kuulutada konkurss nurjunuks ja jätta auhinna välja andmata. Ideekonkursi tulemus avalikustatakse Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee hiljemalt 30.04.2020. NB! Autoritasu sisaldub konkursi auhinnarahas.

 

Lisainfo:
Jorma Riivald
Otepää Kultuurikeskused juhataja
tel. 5845 4870
E-post: Jorma.Riivald@otepaa.ee