Koolilõpetaja toetusest

Tähelepanu, lapsevanemad!

Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" on Otepää vallas kehtestatud koolilõpetaja toetus, mille kohaselt  määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale toetus, kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal.

Toetus on kõigile Otepää valla sissekirjutusega lastele, sõltumata sellest, kas nad õpivad Otepää valla territooriumil asuvas põhikoolis/keskkoolis või väljaspool valda.

Põhikooli lõpetaja toetus on 35 eurot ning gümnaasiumi lõpetajal 45 eurot. Toetus kantakse pangaarvele. Selleks, et toetust saada, palume esitada Otepää vallale avaldus, mis on leitav valla kodulehelt www.otepaa.ee kuni 31.juulini 2019.

Lisainfo: lastekaitsespetsialist Kristin Leht 512 5745