Keeni Põhikooli direktori konkurss (aegunud)

Otepää Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

Keeni Põhikooli direktori

ametikoha täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

• juhtimiskompetentsid ja –kogemus

• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus

• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused

• teadmised haridusvaldkonnas

• eesti keele oskus kõrgtasemel

• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel

 

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab mõnda oma saavutust juhina.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Kooli tee 2, Keeni küla, Otepää vald

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 10. juunil 2020 e-posti aadressile vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur - haridusspetsialist.