Tööd saab Keeni Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja (aegunud)

Otepää Avatud Noortekeskus pakub tööd

Keeni Avatud Noortekeskuse noorsootöötajale (katseajal 0,5 kohta edaspidi täiskoht 1,0)

Avatud Noortekeskuse põhieesmärgiks on ühisest  tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:

 • noorte igakülgset arengut toetava avatud noorsootöö korraldamine;
 • noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine; 
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
 • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
 • noorteürituste, malevate, noortelaagrite planeerimine ja läbiviimine;
 • töö asukoht on põhiliselt Keeni Avatud Noortekeskus.

Kasuks tuleb:

 • erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal);
 • eelnev noortega töötamise kogemus;
 • valmisolek tööks õhtul ja vajadusel ka nädalavahetustel;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
 • autojuhiload (B-kategooria).

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
 • võimalus ellu viia oma ideid;
 • koolitus- ja arenemisvõimalusi.

 

Tööle asumise aeg september 2021.  Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 19.08.2021. a CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja avaldus. Lisada juurde oma kirjalik arvamus, kuidas näed teekonda koos noortega Keeni noortekeskuses. Dokumendid saata: katlin.nukka@otepaa.ee. Lisainfo: Kätlin Nukka tel: 5332 6699