Volikogu eelnõu „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine“ avalikustamine

Otepää Vallavalitsus on algatanud Otepää vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimede määramise menetluse.

Kohanime määramise menetluse dokumentidega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee

Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada Otepää Vallavalitsusele aadressil vald@otepaa.ee kuni 27. maini 2020.

 

SELETUSKIRI Otepää Vallavolikogu otsuse eelnõule „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine."


Otepää Vallavolikogu otsuse eelnõu „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine."