Otepää Gümnaasiumi direktori konkurss (aegunud)

 

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
Otepää Gümnaasiumi (asukohaga Koolitare 5, Otepää) direktori
ametikoha tähtajatuks täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja tulemuslik finants- ning majandustegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

• juhtimiskompetentsid ja –kogemus

• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus

• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused

• eesti keele oskus kõrgtasemel

• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel

 

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina;

• kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 5. august 2019

Töö asukoht: Otepää

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 19. juuniks 2019. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee .

Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur - haridusspetsialist.