Otepää Vallavalitsuse istugil 04.02.2019

04.02.2019

  1. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas  35,38 eurot.
  2. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule kogusummas 70 eurot.
  3. Anti kolmele isikule sotsiaaleluruumina üürile valla korterid.
  4. Anti Ken Kõrkjasele tasu eest üürile Keeni külas Keeni tee 1-8 asuv korter, suurusega 57,6 m2.
  5. Anti Liina Erenvertile tasu eest üürile Sihva külas Voki vkt 1-3 asuv korter, suurusega 43 m2.
  6. Otsustati anda Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe kinnistu (kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 55601:006:0060, pindala 10,26 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940, aadress Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.
  7. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
  8. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha sülearvuti Samsung Ultrabook NP530U3C, summas 706,99 eurot.