Kuidas Elektrilevi kiire interneti võrk Otepää valla inimesteni jõuab?

Elektrilevi plaanib märtsis alustada kiire interneti võrgu ehitamisega mitmetes piirkondades üle Eesti ning juba esimesel aastal on plaanis valguskaabli tehnoloogial põhinevasse võrku ühendada ligikaudu 15 000 kodu.

Otepää vallast on Elektrilevile laekunud 476 sooviavaldust. Veel 2019 aastal planeerime Otepää vallas võrkusid võttes arvesse juba laekunud sooviavaldusi ning loodame jõuda võrgu ehituseni 2020 aastal. Liitumisvõimalust tahame klientidele pakkuda sel hetkel, kui saame täpselt öelda, millal võrk valmis saab. Me ei sõlmi lepinguid ennatlikult ja raha ette ei küsi," ütles Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus. „Seni on kõigil võimalik Elektrilevi kodulehel esitada sooviavaldus kiire interneti võrguga liitumiseks. Anname esmajärjekorras sooviavalduse esitanud inimestele teada liitumisvõimalusest, kui hakkame piirkonnas võrku ehitama. Ühtlasi suurendab sooviavalduse esitamine võimalust, et konkreetse majani ka jõuame," lisas ta.

Sooviavalduse Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumiseks saab esitada aadressil https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet . Alates märtsist saab igaüks Elektrilevi iseteeninduskeskkonnast täpselt vaadata, kas tema kodu saab 2019. aasta jooksul kiire interneti võrguga liituda.

Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumine hakkab maksma 199€. See on ühekordne tasu, hilisemat hooldustasu ega ühtegi muud tasu Elektrilevi kliendi käest ei küsi. Elektrilevi garanteerib selle, et pärast võrgu valmimist on kliendil võimalik valida omale sobiv teenusepakkuja, kellele tuleb maksta kuutasu vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

Kokku investeerib Elektrilevi järgmise viie aasta jooksul kiire interneti võrgu rajamisse ligikaudu 100 miljonit eurot, millest 20 miljonit moodustab „viimase miili" riigitoetus. Üle Eesti soovib Elektrilevi aastaks 2023 kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 200 000 kodu.

„Tegemist on väga kapitalimahuka projektiga, mis nõuab suuri investeeringuid. See on ka peamiseks põhjuseks, miks suures osas Eestis täna head internetiühendust ei ole - majanduslikult pole peetud otstarbekaks eraldiseisvat võrku tõmbekeskustest väljapoole ehitada," selgitas olukorda Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend ja lisas, et Elektrilevi otsib sünergiat ja kulusäästu ehitustööde ühildamises elektrivõrgu haldamisega.

„Tänu mitme võrgu koos haldamisele saame lõppkokkuvõttes pakkuda mõlemaid teenuseid odavamalt kui eraldi," ütles Tiisvend.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ja on ehitanud kiire interneti võrgu Tallinnas Veskimetsas.

Elektilevi