Otepää Vallavalitsuse 28.01.2019 istungil

28.01.2019

 1. Kooskõlastati Arula külas Palumetsa maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 2. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 65 eurot.
 3. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 120 eurot.
 4. Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 12 isikut.
 6. Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „A1M Motosport Otepää rahvasprint 2019" reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12 asuvasse parklasse ajavahemikuks 29. jaanuar - 10. veebruar 2019. a.
 7. Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba paigaldada spordiürituse „IBU CUP 2019 Otepää" reklaambännerid ajavahemikuks 1. veebruar - 5. märts 2019. a järgmiselt: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale metallkonstruktsioonile; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmikul asuvale Tehvandi Spordikeskuse reklaamalusele.
 8. Kinnitati lihthanke "Erihoolekande teenusmaja projekteerimine Otepääle" tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks Osaühing Visioonprojekt (registrikood 10481526) pakkumus ja AS Infragate Eesti (registrikood 10845129) pakkumus. Tunnistati edukaks pakkumuseks Osaühing Visioonprojekt maksumusega 27 150 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus. Kvalifitseeriti eduka pakkumuse teinud pakkuja Osaühing Visioonprojekt.
 9. Eraldati Otepää valla 2019. aasta eelarve realt "Vallavalitsus" 1250 eurot vallaelanikuks registreerimise kampaania peaauhinna väljamaksmise kulude katmiseks.
 10. Eraldada Otepää valla 2019. aasta eelarve realt "Vallavalitsus" 300 eurot annetusena MTÜ-le Janno Puusepa Fond.
 11. Otsustati valida asutamisel oleva OÜ Otepää Üürimajad juhatuse liikmeks Kajar Lepik.
 12. Moodustati valimisjaoskonnad. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: 1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond; 2) valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond; 3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 47, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond.