Vallavalitsuse istungil 07.11.2018

07.11.2018

 1. Määrati Sihva asuva Ala-Ruusa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1006440, katastritunnus 63601:002:1592, pindala 12,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Väike-Ruusa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 705640, katastritunnus 63601:002:1400, pindala 4,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Anti Taivo Rebasele projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 7 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Määrati sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmiseks sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
 4. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 139,52 eurot.
 5. Lõpetati ühe isikuga sõlmitud sotsiaaleluruumi üürileping poolte kokkuleppel 25. oktoobril 2018. a.
 6. Anti Astrid Tedrele tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 20 asuva korterelamu korter nr 8, suurusega 45,80 m2.
 7. Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar - 31. detsember 2019. a OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood 80037572, aadress J. Hurda tn 5a, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III korruse ruum nr 321.
 8. Eraldati reservfondist 2980 eurot eelarvereale „03100 Korrakaitse" kahe valvekaamera väljavahetamise kulude katmiseks.
 9. Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.2 Vello Iir (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.3 Janek Moros (Maru-Müra rühma vanemate esindaja); 1.4 Merlin Müür (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.5 Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.6 Leana Raev (Otepää Lasteaia töötajate esindaja); 1.7 Maarja Raud (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.8 Raido Rõivas (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.9 Anette Kikkas (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.10 Maarika Tamm (Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.11 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja).
 10. Arvati Heikki Kadaja Puka Keskkooli rekonstrueerimise projektilahenduse suhtes ettepanekute tegemiseks moodustatud vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.
 11. Lõpetati Pühajärve külas asuva Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.