Vallavalitsuse istungil 17.09.2018 ja 18.09.2018

18.09.2018

 1. Otsustati vabastada Tanel Soovares hallatava asutuse Otepää Muusikakool direktori ametist 18. septembril 2018. a.

 

17.09.2018

 1. Anti ESTIKO Energia OÜ-le projekteerimistingimused Ruuna külas Ruuna laut kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Rauno Kuberile projekteerimistingimused Nõuni külas Tiigi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul neljale isikule.
 4. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmiseks.
 5. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
 6. Määrati ühele isikule 25,83 euro suurune tervisetoetus.
 7. Määrati Puka Kogukonnale toetus summas 500 eurot.
 8. Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahemikuks 20. – 24. september 2018. a välislähetusse Venemaa Föderatsiooni Tšetseeni Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni piirkondade turismiarendusalase visiidiga.
 9. Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahemikuks 7. – 13. oktoober 2018. a välislähetusse Gruusia Adžaaria autonoomsesse vabariiki seoses Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni arengukoostööalase õppereisiga.
 10. Otsustati saata vallavalitsuse liige Kajar Lepik ajavahemikuks 7. – 13. oktoober 2018. a välislähetusse Gruusia Adžaaria autonoomsesse vabariiki seoses Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni arengukoostööalase õppereisiga.