Linnamäel algasid planeeritud heakorratööd

Seoses Otepää 900. aastapäeva tähistamisega on Otepää vallal plaanis korrastada Otepää ühte olulisemat sümbolit – Linnamäge. Heakorratöödega, mille käigus puhastatakse Linnamägi juurepässist kahjustatud puudest,  on pihta hakatud. 
 
Selle aasta suvel viidi läbi hange metsaraiete teostamiseks. Hanke võitis Ökopesa OÜ. Raie käigus säilitakse üksikpuud ja salud, vastavalt Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse kooskõlastustele. 
 
 „Sellist keerulist objekti, nagu on Otepää Linnamägi, Eestist naljalt ei leidu," nentis Ökopesa OÜ juhataja Triin Peips. „Töö on kahtlemata huvitav ja väljakutseid esitav, esmasel vaatlusel on näha, et palju puid on seest mädanenud ja haigusest kahjustatud."  Tema hinnangul kestavad raietööd vähemalt paar nädalat. 
 
2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallavalitsus töö, mille eesmärgiks oli saada teavet Linnamäe nõlvadel kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae poolt koostatud Otepää Linnamäe metsamajandamiskava ja Otepää Linnamäe puude raieks märkimise aruanne. Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepässist. Otepää Vallavalitsus edastas Keskkonnaametile edastanud metsateatise, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks vastavalt koostatud tööle. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist, ekspertiisi hinnang metsa seisundile oli samasugune, nagu Artes Terrae aruandes. Artes Terrae poolt koostatud töös on hinnatud raiemahuks ca 260 m3, Keskkonnaameti ekspertiisi hinnanguline soovituslik raiemaht on veidi suurem -  ca 300 m3.
 
Muinsuskaitseametist on Linnamäe heakorratöödeks saadud samuti kooskõlastus. 
Artes Terrae töö ning Keskkonnaameti ekspertiis on leitav Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee vasakult menüüst „Arengukavad ja uuringud."