Spordispetsialist

24.04.20

Tanel Allas
Spordispetsialist 


Haridustase: kõrgem
2001 Sisekaitseakadeemia, korrektsiooni eriala (bakalaureus)


Töökäik Otepää Vallavalitsuses:
10.02.2020 spordispetsialist

 

 

Spordispetsialisti tööülesanded

Töötaja töö sisuks on:

1. spordiürituste aastakalendri koostamine ja pidev avalikkuse informeerimine;

2. valla spordiürituste läbiviimine;

3.spordiklubide kasvule, arengule ja koostööle kaasa aitamine läbi aktiivse kommunikatsiooni ja ümarlaudade korraldamise;

4. spordivaldkonna lepingute ettevalmistamine;

5. spordiklubidele toetuste eraldamise protsesside läbiviimine;

6. spordivaldkonna andmete edastamine registritele;

7. spordirajatiste haldamise ja korrashoiu tagamine;

8. tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine vallas;

9. vallavanema antud ühekordsete ülesannete täitmine.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA