Rahvaküsitluse tulemused Otepää ja Sangaste valdade ühinemise kohta

 
20. - 21. novembril 2016. a toimus Otepää vallas rahvaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Otepää ja Sangaste valdade ühinemise kohta. 
 
Küsitlusel tuli  vastata ühele küsimusele "Kas toetate Otepää valla ja Sangaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"  Vastata sai jaatavalt ja eitavalt.
Rahvaküsitluses osales 65 elanikku, ehk 1,94 % hääleõiguslikest kodanikest. Rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 3326 Otepää valla elanikku. Jaatavalt vastas 49 inimest, eitavalt 16. 
Rahvaküsitluse tulemused kinnitatakse  volikogu otsusega 10 kalendripäeva jooksul. 
 
Viide rahvaküsitluse protokollile.
 
Otepää Vallavolikogu kinnitas oma 01.12.2016 otsusega  Otepää valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt: 
 
1.1 rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja kantud Otepää valla elanike arv 3326; 
1.2 rahvaküsitluses osalenud elanike arv 65, ehk 1,95% nimekirja kantud elanikest; 
1.3 küsitluslehel küsimusele "Kas toetate Otepää valla ja Sangaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" antud: 1.3.1 „Jah" vastuseid kokku 49, ehk 75,38% arvamuse avaldajatest; 1.3.2 „Ei" vastuseid kokku 16, ehk 24,62% arvamuse avaldajatest. 
1.4 kehtetuid küsitluslehti ei tuvastatud.

 

Viide otsusele