Saviotsa kinnistu tootmishoone ehitusprojekti koostamine

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 2 avalikustab Otepää Vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.05.2019 elektroonselt e-posti aadressil vald@otepaa.ee või paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

Eskiis