« Tagasi

Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu lükkub edasi ja korraldatakse elektroonselt

Otepää Vallavalitsus annab teada, et Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu (30.03.2020) on seoses eriolukorrast tuleneva keeluga on edasi lükatud 13.04.2020 algusajaga kell 14.00.

 

Avalik arutelu viiakse läbi elektroonselt Skype platvormil. Arutelul käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi. Palume huvitatud osapooltel anda teada eelnevalt (e-postile neeme.kaurov@otepaa.ee v. telefonil 766 4820) osalemisest ja ka sellest kui ei ole võimalik elektroonilisel arutelul osaleda.