« Tagasi

Tartu mnt 16 detailplaneeringust seoses eriolukorraga

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga toimub Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul olevate materjalidega tutvumine vallamajas kohapeal ainult äärmisel vajadusel, eelkõige juhul kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub igasugune võimalus. Materjalidega tutvumise soov tuleb eelnevalt kooskõlastada telefonil 766 4820 (Neeme Kaurov). Isik peab kinnitama, et tal ei esine haigussümptomeid, et ta ei ole hiljuti saabunud riskipiirkonnast ega sisenenud välismaalt Eestisse peale 17. märtsi 2020. a.

Otepää Vallavalitsus soovitab tungivalt meie kõigi tervise kaitse huvides tutvuda planeeringuga valla veebilehel www.otepaa.ee. Täiendavate küsimuste korral saab helistada telefonil 766 4820 (Neeme Kaurov) või saata e-kiri Neeme.Kaurov@otepaa.ee.